Tư vấn thiết kế

 • Nhà máy First Union Việt Nam.
  Nhà máy First Union Việt Nam.
  Liên hệ
  • Công Trình: Nhà máy sản xuất các sản phẩm hoạt hình thông minh cho trẻ em.
  • Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam.
  • Diện Tích Khu Đất: 42.741 m2.
  • Diện Tích Xây Dựng: 24.421 m2.
 • Nhà máy xử lý rác thải Hòa Bình
  Nhà máy xử lý rác thải Hòa Bình
  Liên hệ
  • Công trình: Nhà máy xử lý rác thải Hòa Bình.
  • Chủ đầu tư: Công ty CP công nghệ cao Hòa Bình.
  • Diện tích khu đất: 105.410 m2
  • Diện tích xây dựng: 6.411 m2
 • Nhà máy sản xuất găng tay xuất khẩu
  Nhà máy sản xuất găng tay xuất khẩu
  Liên hệ
  • Công trình: Nhà máy sản xuất găng tay xuất khẩu
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH SungJin Nice Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 29.225 m2
  • Diện tích xây dựng: 18.874 m2
 • Nhà máy May Mido
  Nhà máy May Mido
  Liên hệ
  • Công trình: Nhà máy May Mido
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MIDO
  • Diện tích khu đất: 24.272,4 m2
  • Diện tích xây dựng: 15.172 m2
 • Nhà máy sản xuất cáp điện tử.
  Nhà máy sản xuất cáp điện tử.
  Liên hệ
  • Công trình: Nhà máy sản xuất cáp điện tử.
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Jabez Vina
  • Diện tích khu đất: 10.520 m2
  • Diện tích xây dựng: 6.691 m2