CT TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN

 Địa chỉ ĐKKD: Cụm CCN Thụy Sơn – Thụy Sơn – Thái Thụy – Thái Bình.

 Địa chỉ VPĐD: Số 40 – Phố Thành Trung – Trâu Quỳ – Gia Lâm

 Số điện thoại: +84 936 39 11 33

 Email: ceo@viethancorp.vn

Liên hệ

    KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI