Con người là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của Việt Hàn , quyết định sự thành công hay không. Bởi vậy tại Việt Hàn chúng tôi quyết tâm xây dựng một tập thể giàu kinh nghiệm, giỏi kiến thức chuyên môn, luôn có tinh thần làm việc với trách nhiệm cao nhất, chuyên nghiệp nhất với công việc